top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

01. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

 

OPG Plitvice Glamping Resort (u daljnjem tekstu: Resort) pruža usluge smještaja i glamuro-znog kampiranja sukladno objavljenim informacijama, opisu, vremenu i važećem cjeniku, čini to prema potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i na vlastiti račun. Ako agencija ili turoperator djeluje kao naručitelj za krajnjeg korisnika, odredbe Općih uvjeta također se odnose na agenciju/turoperatora kao posrednika. Slanje upita za rezervaciju pot-vrđuje da prihvaćate Opće uvjete poslovanja Resorta i da je to pravna obveza. Tijekom pružanja usluga u Resortu, potrebno je poštivati pravila utvrđena kućnim redom, kao i važeće zakonske propise Republike Hrvatske.

 

 

02. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE

 

Nakon što ste poslali prvi upit za boravak u kući za odmor, smatramo vas potencijalnim korisnikom naših usluga smještaja. Na temelju toga izvršit će se predrezervacija. Sve evi-dencije vode se pod imenom osobe koja je poslala upit – kod fizičkih osoba pod imenom i pre-zimenom, a kod pravnih osoba pod punim poslovnim imenom sa svim potrebnim informacija-ma. Ta osoba smatra se nositeljem rezervacije. Nositelj rezervacije mora imati najmanje 18 godina i biti ovlašten od svih osoba navedenih u upitu da rezervira u njihovo ime.

Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju nositelj rezervacije potvrđuje da je ovlašten/a rezervirati u ime svih navedenih osoba. Također, nositelj rezervacije izjavljuje da su sve navedene osobe suglasne s uvjetima rezervacije i da su također vezane njima. Tijekom rezervacije, nositelj rezervacije dužan je pružiti sve potrebne informacije za postupak rezervacije.

Upit za rezervaciju smještaja smatra se otvorenim upitom i putem pisane komunikacije (pis-mo, e-pošta, WhatsApp itd.) šalje se odmaralištu. Na temelju tog otvorenog upita odmaralište izvršava predrezervaciju i pismeno obavještava nositelja rezervacije o troškovima rezervirane usluge i uvjetima poslovanja.

Nositelj rezervacije odgovoran je za ispunjenje svih navedenih uvjeta u predrezervaciji, pose-bice plaćanje akontacije za pratnju računa. Rezervacija je valjana samo ako nositelj rezervacije ispuni sve navedene uvjete u predrezervaciji i odmaralište pošalje pisanu potvrdu rezervacije (vaučer). Ako nositelj rezervacije ne ispuni potrebne uvjete unutar roka navedenog u predrezervaciji, predrezervacija se smatra isteklom opcijom. Isto vrijedi i za online rezervacije i predujmove putem Paypal-a ili kreditnih kartica.

Ispunjenjem uvjeta navedenih u predrezervaciji prihvaćate Opće uvjete poslovanja odmara-lišta, što predstavlja formalni zaključak u pravnom smislu. Formalno pravno, nositelj uvijek snosi odgovornost i ne može je prenijeti na osobe koje za njega rezerviraju. Rezervacije oso-ba mlađih od 18 godina neće se prihvaćati. Odmaralište zadržava pravo odbiti upite za rezervaciju bez navedenih razloga.

Odmaralište zadržava pravo odbiti, otkazati ili promijeniti rezervacije ako je sustav rezervacija zloupotrijebljen ili je rezervacija slučajno izvršena. Odmaralište se obvezuje pružati usluge uz poštovanje dobrih običaja u turizmu. Sve obveze izvršavaju se prema standardima odmara-lišta i u dobroj vjeri savjesnog poslovnog čovjeka, osim ako postoje izvanredne okolnosti.

Dodatno vrijedi za rezervacije putem online agencija: Ako ste rezervirali putem online agenci-je, primjenjuju se uvjeti rezervacije i smjernice odgovarajuće agencije. Odmaralište zadržava pravo odbiti upite za rezervaciju bez navedenih razloga.

Odmaralište poštuje privatnost svojih korisnika i neće dijeliti njihove podatke bez njihovog pristanka. Prikuplja samo podatke potrebne za rezervacije, sigurno ih pohranjuje i dijeli ih sa-mo zaposlenicima koji ih trebaju za izvršenje svojih zadataka. Svi zaposlenici i poslovni part-neri odmarališta odgovorni su za poštovanje načela zaštite podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

 

 

03. SMJEŠTAJ U LJETNOM KOMPLEKSU

Smještajne jedinice dodjeljuju se na recepciji. Ako gost izričito nije rezervirao određenu kuću za odmor, prihvatit će dodijeljenu, službeno registriranu kuću za odmor. Kuća za odmor neće biti dostupna na dan dolaska prije 15 sati i mora biti napuštena na dan odlaska do 11 sati.

 

 

04. SMJEŠTAJ ZA RETRETE/DOGAĐANJA

 

Dvostruko korištenje kuće za odmor: Smještajne jedinice, svaka polovica kuće za odmor po osobi (slično kao pojedinačni kreveti u dvokrevetnoj sobi), dodjeljuju se na recepciji. Ako gost izričito nije rezervirao određenu kuću za odmor, prihvatit će dodijeljenu, službeno registriranu kuću za odmor. Kuća za odmor neće biti dostupna na dan dolaska prije 15 sati i mora biti na-puštena na dan odlaska do 11 sati.

 

05. CIJENE

 

Cijena noćenja obuhvaća osnovne usluge prema važećem cjeniku smještaja čim se rezerva-cija potvrdi. Posebne usluge su one koje nisu uključene u cijenu noćenja (jasno navedene kao „po dogovoru“ u opisu smještaja ili dodatne usluge koje su unaprijed najavljene) i stoga ih gost posebno plaća. Te posebne usluge trebaju se zatražiti na recepciji odmarališta prilikom rezervacije.

06. PROMJENE S VAŠE STRANE

 

Ukoliko niste u mogućnosti započeti putovanje, imate pravo prenijeti svoju rezervaciju na treću osobu ili odabrati drugi datum. U tom slučaju, morate pisanim putem obavijestiti odma-ralište najmanje 15 dana prije vašeg dolaska. Do trenutka kada odmaralište dobije pismeno odobrenje od strane druge osobe za preuzimanje rezervacije, isključivo ste vi odgovorni za ukupan račun za zatražene usluge.

 

 

07. DRUGE PROMJENE

Ako želite napraviti promjene na već potvrđenoj rezervaciji, molimo vas da odmaralištu pra-vovremeno dostavite pisane informacije. Odmaralište će se truditi udovoljiti vašim željama, ali ne može unaprijed garantirati da će to biti moguće.

 

 

08. OTKAZIVANJE REZERVACIJE

 

Ako želite otkazati rezervaciju, to možete učiniti pismeno putem preporučene pošte ili e-pošte. Otkazivanje se prihvaća isključivo ako ga izvrši vlasnik rezervacije ili osoba koja je zakonski ovlaštena za to. U slučaju otkazivanja, odmaralište ima pravo na povrat troškova prema odredbama otkaznih naknada, osim ako ugovor ne predviđa drukčije.

Iznos otkaznih naknada koje odmaralište naplaćuje određuje se prema datumu primitka obavijesti o otkazivanju. Preostali iznos (predujam umanjen za troškove otkazivanja) bit će vraćen od strane odmarališta. Za događanja/retrite/događaje/obiteljske svečanosti primjenjuju se sljedeći uvjeti otkazivanja:

 

 • Više od 4 mjeseca prije datuma: besplatno otkazivanje

 • Manje od 4 mjeseca prije datuma: 30% ukupnog iznosa

 • Manje od 3 mjeseca prije datuma događanja: 50% ukupnog iznosa

 • Manje od 2 mjeseca prije datuma događanja: 70% ukupnog iznosa

 • Manje od 1 mjeseca prije datuma događanja: 100% ukupnog iznosa

 

Postoji mogućnost postavljanja zamjenskog sudionika.

Uvjeti otkazivanja za pojedinačne rezervacije:

 

 • 45 do 30 dana prije dolaska: 20% ukupnog iznosa

 • 30 do 15 dana prije dolaska: 40% ukupnog iznosa

 • 14 do 7 dana prije dolaska: 80% ukupnog iznosa

 • 7 do 0 dana prije dolaska: 100% ukupnog iznosa

Kako biste pokrili moguće financijske gubitke prilikom otkazivanja ili prekida vašeg boravka, preporučujemo vam da sklopite putno osiguranje od otkaza.

 

 

09. UPLATA / REZERVACIJA BEZ MOGUĆNOSTI PROVRATA NOVCA

Rezervacija se ne može mijenjati niti otkazivati. Resort će odmah prilikom rezervacije iz-računati ukupan iznos rezervacije. Potrebno je platiti unaprijed (bankovnim transfer-om/kreditnom karticom itd.). U slučaju otkazivanja, resort zadržava unaprijed uplaćeni iznos u potpunosti. U slučaju nepojavljivanja (No Show) bez prethodnog otkazivanja rezervacije, re-sort će naplatiti ukupan iznos rezervacije. Ako gost ne stigne do 20 sati na dan dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu, a prethodno se nije prijavio u resort, rezervacija se smatra otkazanom, a troškovi otkazivanja će se naplatiti prema gore navedenim uvjetima. Ako stvarni troškovi otkazivanja premaše navedene troškove, resort zadržava pravo naplate stvarnih troškova.

10. GARANCIJA REZERVACIJE

 

Cjelokupni iznos postaje plaćen prilikom svake rezervacije. Vaša kreditna kartica služi kao jamstvo rezervacije (ako je rezervacija napravljena prema standardnim uvjetima). U slučaju neuspjele preautorizacije vaše kreditne kartice, bit ćete obaviješteni. U slučaju nedolaska bez prethodnog otkazivanja, unaprijed plaćeni ukupni iznos bit će zadržan. Unutar roka za ot-kazivanje, vraćamo eventualni preostali iznos (ukupni iznos umanjen za otkazivanje - ovisno o datumu otkazivanja). U slučaju otkazivanja nakon isteka roka za otkazivanje, zadržavamo unaprijed plaćeni ukupni iznos. Ako ne uspije naplata na vašoj kreditnoj kartici, vaša rezervacija bit će poništena (važi za prethodnu autorizaciju).

Ako nemate kreditnu karticu, svoj boravak možete jamčiti uplatom cjelokupnog iznosa. Plaćanje mora biti izvršeno 7 dana nakon primitka potvrde. Plaćanje uključenih usluga u rezervaciji vrši se kreditnom karticom ili bankovnim transferom sukladno Općim uvjetima poslovanja. Prihvaćamo sljedeće kartice: MasterCard, Amex, Visa i Maestro.

11. PRIGOVORI

 

Sukladno članku 10., stavak 1., točka 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/2015), gosti mogu izraziti svoje nezadovoljstvo kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom putem pisanog prigovora u resortu, pri čemu će resort odmah pismeno potvrditi primitak prigovora. Gost također može prigovor poslati poštom, faksom ili e-poštom na sljedeću adresu:

Rotokor d.o.o., Grabovac 102, 47245 Rakovica, Tel.: +385 47 784 192 Fax: +385 75 802630, Web: www.zenzoneretreat.com, E-mail: info@zenzoneretreat.com. Poslat ćemo pismeni odgovor u roku od 15 dana nakon primitka prigovora.

 

 

12. CHECK-IN I CHECK-OUT

 

Ovi su procesi uređeni kućnim redom resorta, koji se nalazi u svakom salonu resorta.

13. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI GOSTA

 

Kao gost, dužni ste imati važeće putne dokumente, poštivati carinske propise i druge

Vorschriften Republike Hrvatske, te se pridržavati kućnog reda i uputa osoblja

Resorta. Gost je dužan očuvati imovinu, namještaj, opremu i okoliš u stanju u kojem

su bili pri njegovu dolasku. Gost je odgovoran za svaku vrstu štete i obavezan je

nadoknaditi resortu nastale troškove.

 

 

14. DODATNE USLUGE

 

Plaćanje dodatnih usluga vrši se prema dogovoru ili važećem cjeniku. Resort ne

preuzima odgovornost za usluge koje pružaju drugi pružatelji usluga. Ako gost želi

koristiti dodatne usluge, mora ih pravovremeno najaviti na recepciji.

15. DRUŠTVENI DOGAĐAJI, RETREAT, DOGAĐANJA

Ako planirate organizirati događaj (rođendansku proslavu, vjenčanje, koktel-party, večeru, poslovni događaj ili retreat) u resortu, prvo morate dobiti odobrenje uprave resorta, kao i un-aprijed zatražiti individualnu ponudu putem pismenog upita putem e-maila ili izravno kod up-rave resorta.

 

 

16. KUĆNI LJUBIMCI

 

Unos kućnih ljubimaca izričito nije dopušten.

 

17. DJEČJI KREVETAC

Za dječji krevetić potrebno je prethodno pismeno zatražiti (putem e-maila). Naknada za dječji krevetić iznosi 20 € dnevno. Naknada za junior krevet (do 12 godina) iznosi 50 € dnevno.

18. DOGAĐANJA I SLUŽBENOSTI

Ako imate namjeru organizirati događaj (rođendan ili vjenčanje, koktel-party, večeru itd.) u resortu, prvo morate dobiti odobrenje od uprave resorta. Veći događaji moraju biti prijavljeni prije dolaska. U tom kontekstu može doći do dodatnih troškova koje određuje resort.

Za fotografiranje u privatne svrhe od strane gostiju nije potrebna dozvola. Međutim, upotreba dronova za zračne snimke nije dopuštena. Gost/Agencija/Organizator mora unaprijed, najmanje 21 dan prije dolaska u resort, podnijeti zahtjev za video i/ili foto snimanje unutar re-sorta.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

 

 1. Ime, adresa i kontakt podaci odgovorne fizičke ili pravne osobe koja želi napraviti vid-eo i/ili fotografije

 2. Razlog i svrha snimanja

 3. Planirani datum dolaska i vrijeme video i/ili foto snimanja

 4. Datum i potpis odgovorne osobe.

19. ODGOVORNOST RESORTA

 

Resort ne preuzima odgovornost za smrt, bolest ili ozljede osoba u resortu koje prelaze opseg osiguranja osoba od posljedica nesreće (npr. nesreće), ako događaj štete nije uzroko-van grubom nepažnjom resorta ili njegovih zaposlenika. Resort nije odgovoran za gubitke, prekide ili odgode zbog okolnosti izvan njegove kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu (eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili ratnu opasnost, civilne nemire, ograničenja, lokalne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaska ili druge radne akcije, prekide i slično).

U slučaju oslobođenja od obveze izvršenja, odgovornost resorta ograničava se samo na povrat iznosa koji je plaćen u vezi s rezervacijom. Resort ne preuzima odgovornost ni za pritužbe koje bi proizašle iz kvarova mehaničke i druge opreme u smještaju (npr. toplinske pumpe, bojleri itd.), niti odgovara za obustavu komunalnih usluga (struja, voda, plin itd.). Re-sort nije odgovoran za buku ili smetnje koje dolaze izvan granica resorta ili izvan kontrole osoblja.

Resort također nije odgovoran za događaje izvan njegove kontrole, poput lošeg vremena, kašnjenja drugih prijevoznika, kvara kućanskih aparata, ozljeda zbog nepravilne uporabe opreme i nepoštivanja uputa, kao i namjerno uzrokovane štete od strane korisnika resorta.

20. BORAVIŠNA PRISTOJBA

 

Boravišna pristojba se naplaćuje prema važećim zakonskim odredbama, a gost je dužan pla-titi je istovremeno s plaćanjem usluga smještaja. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.

 

 

21. KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKTA

 

Ponuđeni smještajni kapaciteti i ostali kapaciteti opisuju se prema službenoj kategorizaciji Re-publike Hrvatske. Resort ne preuzima odgovornost za usmena ili pismena informiranja koja se ne podudaraju s opisom usluga i objekta u objavljenim programima i koja su dobivena od trećih strana. Resort nije odgovoran za netočne podatke partnera.

 

 

22. NAPOMENA

 

Potvrdom pisanog rezerviranja smještaja, gost ili grupa gostiju, kao i fizička ili pravna osoba koja je izvršila rezervaciju, potpuno prihvaćaju ove uvjete. Opće uvjete možete dobiti na re-cepciji i na web stranici resorta.

 

 

Status: siječanj 2024

bottom of page